THÔNG BÁO : TỪ NGÀY 05-04-2018

CÔNG TY MUA-BITCOIN.COM CHUYỂN ĐỔI SANG TÊN MIỀN MỚI

chobitcoinsaigon.comvà sẽ hoạt động duy nhất trên 1 tên miền

https://chobitcoinsaigon.com


truy cập nhanh vào trang web qua địa chỉ

kimbtc.com